Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Stormtij 9 nov. 2007

Op 9 november was het nieuwe maan en dus springtij. Intussen woedde er een zware noordwesterstorm van 8-9 beaufort, en dit twee dagen lang. Daardoor waren er in Hamme weer hoogwaterstanden van 7 m en meer.

Op onze website beschreven we al eerder het overstromingsrisico dat Hamme loopt als gevolg van het feit dat we elke dag de hoogste hoogwaterstand van het hele Scheldebekken ontvangen.

Voor ons is dit de belangrijkste reden om te eisen dat De Bunt niet ontpolderd wordt, maar een bestemming krijgt als GOG. Immers enkel zo kunnen we verhinderen dat het gebied een grote, met slib opgevulde zandbak wordt die bij extreem hoogtij geen water meer kan opvangen.

Bovendien verergert door ontpolderingen ook de verzanding van de Durme, waardoor ook die hoe langer hoe minder water kan bergen.
Extra