Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Op de foto

Sinds in de zomer van 2007 een aantal buurtbewoners de handen in elkaar sloegen en Actiegroep Droge Voeten oprichtten, is er heel wat gebeurd.

Klik op de doorzichtige witte knoppen links, en herbeleef enkele markante momenten uit het actieleven via onze online fotoalbums.