Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Woordenboek

In het dossier wordt nogal gegoocheld met moeilijke woorden, afkortingen  en begrippen.

Wat is nu het verschil tussen een GOG en een GGG ?

Zal men een dijk van 8 m hoog bouwen ?

Wat betekent Sigma ?
Wat is een estuarium en wat is een estuarine  ?
Wat is een flankerend beleid ?

In ons woordenboek, maar ook elders op onze website willen we die geheimtaal voor onze bezoekers een beetje begrijpelijk maken.

Klik op de begrippen (op de doorzichtige witte knoppen links), en er verschijnt een uitleg.