Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Documenten

In de box hiernaast kan je alle documenten vinden die wij ook hebben: briefwisseling, kaarten, het schrijven van het College van Burgemeester en Schepenen in 2005 en 2007, GRUP, MER, bouwvergunning, enz...

We hebben alles voor je in mapjes geklasseerd. Klik op een map, en vind de inhoud.  Als je de documenten opent, krijg je een preview te zien. Als je wilt downloaden, moet je op de keuzeknop klikken.

Voor pdf-documenten hebt u Adobe Reader nodig dat u gratis kan ophalen via:
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html

Extra