Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Onze mening

Op 18 juli 2007 richtten inwoners van Hamme Actiegroep Droge Voeten op. De actiegroep verenigt en co÷rdineert het verzet tegen de ontpoldering van het landbouwgebied De Bunt in Hamme.

Samen met inwoners, gebruikers, middenveldorganisaties, polderbesturen en gemeentebestuur zoeken we naar alternatieven waarvoor een maatschappelijk draagvlak bestaat en die de doelstellingen van het geactualiseerd Sigmaplan respecteren.

Dat alles resulteerde in een hele reeks standpunten, persberichten en tussenkomsten, te beginnen met de formulering van onze "10 standpunten" in 2007.

Hoe onze mening evolueerde en zich tot vandaag vertaalt in actie, kan je lezen in de documenten in de box hiernaast, en in onze nieuwsbrieven die je links kunt aanklikken.

De nieuwsbrieven worden ook bezorgd aan onze perscontacten, en worden door hen ook als persbericht behandeld.

Op de homepagina kan je in 'Droge Voeten Actueel' onze activiteiten volgen, vanaf het prille begin tot vandaag.