Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Links

Wil je je verder informeren ?

Wil je meer weten over de argumenten van de voorstanders van GGG's ?

Wil je weten hoe anderen hun acties afliepen ?

Hiernaast verzamelen we een aantal links naar interessante websites.

Het lijstje wordt nog aangevuld.
Kom regelmatig terug.

De vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen kan je vinden op www.vvpw.be. Op http://www.vvpw.be/webpagina/vvpw_stormvloedkering.html kan je lezen over de noodzaak van een stormvloedkering in de Schelde, en waar die zou kunnen komen.

Bij Platform Buitengebied vzw op www.platformbuitengebied.be/Mainpage.htm vind je een aantal bijzonder kritische artikels over de gevolgen van het Sigmaplan.

Over de jarenlange strijd van de eigenaars, gebruikers en omwonenden van de Kruibeekse polder kan je lezen op www.reddepolder.kruibeke.be.

Over de ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (daterend van 2005), gemaakt door de Nederlandse en Vlaamse overheid vind je alles op http://pro.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/rapporten/opstellen-os2010/100/ontwikkelingsschets-2010-schelde-estuarium.html
De website http://pro.vnsc.eu/ gaat over de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Scheldegebied, waaronder de scheldeverdragen.

Ook Proses, de projectdirectie stelt zijn werking voor, op www.proses.nl. Klik zeker eens op "Verdragen".

Een zeer boeiende website is die van het Schelde Informatiecentrum. Je vind er ook alles over de beleidskeuzen van de laatste jaren. Klik op www.scheldenet.nl/nl/scheldeinformatiecentrum

Het sigmaplan zelf heeft ook een eigen website: via www.sigmaplan.be kan je relatief veel interessante bijkomende informatie verwerven.

Door een klik op www.wenz.be kom je op de website van Waterwegen en Zeekanaal die het beheer doet van de bevaarbare waterlopen in ons land. Als er werken worden opgestart, zijn zij de uitvoerders. W&Z doet daarom ook de aanvraaag tot stedenbouwkundige vergunning.

Bezwaren tegen zo'n stedenbouwkundige vergunning kan je indienen bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen, te vinden op www.rwo.be, de website voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Bezwaarschriften in het kader van een openbaar onderzoek gebeurden tot voor kort door VLACORO, de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening. Die commissie is afgeschaft, en de procedures zijn sinds 26 december 2011 gewijzigd. Alles daarover, en ook over structuurplan Vlaanderen, MER's  GRUPS, enz... vind je op www.ruimtelijkeordening.be.

Grenzeloze Schelde, te vinden op www.gs-esf.be is een internationale vereniging die sinds 1992 acties voert in de drie landen van het Scheldestroomgebied, namelijk Frankrijk, BelgiŽ en Nederland. De beschouwde regio's zijn:
Nord/Pas-de-Calais (Frankrijk), WalloniŽ, Vlaanderen en Brussel (BelgiŽ) en Zeeland (Nederland).

Scaldisnet vzw, opgericht in 1992, promoot en ondersteunt het toeristisch-recreatieve gebruik van het Scheldebekken. Te vinden op www.scaldisnet.be.Extra