Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
In actie

Onze acties begonnen in 2007 met het uitnodigen van de buren om een zwarte vlag uit te hangen. Deze oproep is massaal opgevolgd.

Natuurlijk bleef het daar niet bij. We informeren ons zo goed mogelijk, en volgen de actualiteit op de voet.  Alle informatie die we zelf hebben, geven we zo goed mogelijk door aan de buren en aan de inwoners van Hamme. Deze website is daarvoor een belangrijk instrument.

In de eerste jaren waren onze acties vooral gericht op zichtbaarheid en het verwerven van steun.
We contacteerden politici en vroegen mensen om onze petitie te ondertekenen.
We lanceerden een affiche-actie, en waren present op manifestaties.

Later begon het taaie actiewerk, meer in stilte en met veel nood aan studiewerk.
We doorploegden teksten en wetgeving, en schreven onze bezwaarschriften tegen het GRUP en de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Dit alles kan je nalezen op onze homepagina, waar je in 'Droge Voeten Actueel' onze acties en tussenkomsten nog kan vinden vanaf het begin.

In de box hiernaast vind je nog de ludieke affiches waarmee we uitpakten. En in onze fotopagina's kan je terugblikken op een aantal markante actiemomenten.