Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Woordenboek:
Komt er een dijk van 8 meter hoog in De Bunt ?

Neen, wel een dijk van 8 meter TAW. Wat betekent dit ? Eigenlijk niks meer dan "8 meter boven de zeespiegel".  Dit is de Sigmahoogte die geldig is voor alle dijken in Hamme.

Een dijk van 8 meter TAW is dus een dijk zoals al de andere die we hier kennen.


Wat betekent TAW?

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in BelgiŽ worden uitgedrukt.

Een TAW hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij eb te Oostende.

De tweede algemene waterpassing dateert uit 1947 en werd uitgevoerd door het Nationaal Geografisch Instituut.

In Nederland gebruikt men het Normaal Amsterdams Peil (NAP), dat 2,3 meter hoger ligt dan TAW. Hierdoor vallen hoogtes in BelgiŽ wat hoger uit dan in Nederland: het hoogste punt van BelgiŽ Signal de Botrange ligt op 694 m hoogte (TAW), maar op "slechts" 691,7 meter boven NAP.


Wat heeft dat te maken met het Sigmaplan?

Een dijk van 8 m TAW is een dijk op sigmahoogte.

Lees hier over het Sigmaplan
Na de overstromingsrampen zoals in 1953 (foto boven) werden de dijken op Sigmahoogte gebracht. Dat is 8 m TAW. Bij storm tijdens springtij kan het waterhoogte toch dicht in de buurt van die 8m komen, zoals in de Durmeschorren op 9 november 2007 (foto onder)