Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Springtij
21 maart 2008

Op 21 maart was het volle maan en dus springtij. Opnieuw ging dit vergezeld van een flinke Noordwestenwind. Zo kregen we in Hamme een hoogwaterstand van liefst 7.30 m.

In ons Woordenboek beschreven we al eerder het overstromingsrisico dat Hamme loopt als gevolg van het feit dat we elke dag de hoogste hoogwater-stand van het hele Scheldebekken ontvangen.

Voor ons is dit de belangrijkste reden om te eisen dat De Bunt niet ontpolderd wordt, maar een bestemming krijgt als GOG. Immers enkel zo kunnen we verhinderen dat het gebied Ún de Durme zelf een grote, met slib opgevulde zandbak worden die bij extreem hoogtij geen water meer kunnen opvangen.

Tielrode Broek loopt vol

Ditmaal toog onze fotograaf naar de overkant van de Durme. Tielrode broek is sinds enkele jaren ingericht als GOG. Dat wil zeggen dat de verlaagde dijk ervoor zorgt dat allereerst het broek onderloopt bij hoge hoogwaterstanden.

Dit leverde een spectaculair beeld op, met dank aan Gert Hooftman. De "watervallen van Tielrode" als het ware. 


Ook de overloopdijk van Lippenbroek loopt over


Ditmaal kwam de vloed hoger dan in november 2007. Dat is onmiddellijk te zien aan de kracht waarmee het water over de dijk loopt en het broek opvult. Met dank aan de familie Verberckmoes die voor ons deze beelden maakte.

Extra