Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Winter in De Bunt - 2007

Witgerijpte landschappen spreken altijd tot de verbeelding. Dat is in De Bunt niet anders.

Onze fotograaf Luc Van den Broeck trok rond en maakte onderstaande schitterende beelden.

Een landschap, niet om te vernietigen maar om te beschermen !!
Extra