Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Springtij
25 nov. 2007

Op 25 november was het volle maan en dus springtij. Opnieuw ging dit vergezeld van een flinke Noordwestenwind. Zo kregen we in Hamme op 2 weken tijd tweemaal hoogwaterstanden van 7 m en meer.

Op onze website beschreven we al eerder het overstromingsrisico dat Hamme loopt als gevolg van het feit dat we elke dag de hoogste hoogwaterstand van het hele Scheldebekken ontvangen.

Voor ons is dit de belangrijkste reden om te eisen dat De Bunt niet ontpolderd wordt, maar een bestemming krijgt als GOG. Immers enkel zo kunnen we verhinderen dat het gebied een grote, met slib opgevulde zandbak wordt die bij extreem hoogtij geen water meer kan opvangen.

Ontpolderingen zorgen volgens ons ook voor een grotere verzanding in de Durma, zodat ook die steeds minder water kan bergen.
Extra