Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Overstromings-ramp 1906

Op maandag 12 maart 1906 waait over Zeeland en het Schelde-estuarium een zware noordwestenwind.

Iets na de middag begint het water onrustbarend te wassen. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er tal van dijkbreuken. Zo ook in Hamme, Moerzeke en Kastel.

De foto's tonen het onder water gelopen landschap, evenals het "Komiteit van liefdadigheid" en het transport van levensmiddelen voor de getroffen gezinnen "van het klooster naar den Patonage".

Ook kreeg Hamme het bezoek van de Provinciale en MinisteriŽle Commissie.
Extra