Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Luchtfoto's

We hebben enkele schitterende luchtfoto's op de kop getikt van den Bunt en van de andere overstromingsgebieden die in Hamme en Kastel aangeduid zijn.

Een blik op onze streek zoals je die maar weinig ziet!!

Een prachtig zicht op de monding van de Durme, Tielrodebroek, de schorren van de Durme en De Bunt.

De schorren zijn vroegere landbouwpolders die 50 jaar geleden ontpolderd zijn. Ze hadden allemaal een naam die we nog kunnen terugvinden op oude kaarten.
Onderaan zien we hoe de dijk een halve cirkel maakt rond het kleine "Schoor bij de oude sluis".
Links daarvan zien we "De Pispot" en net voorbij de bocht van de Durme de "Kleyne Haegbosch".
Het smallere gedeelte, tot aan de dijk naar Tielrode Veer is dan de "Grooten Haegbosch".
Boven de dijk naar het veer hebben we nog de Dwaesheyde en tenslotte het "Gepeyld Hoot"

Rechts onderaan zien we de Binnenbunt.
Daarboven zien we een stuk van het gebied dat nu ontpolderd dreigt te worden: het landbouwgebied en het Domeinbos,

Kijk ook even naar de overkant van de Schelde, net tegenover het Domeinbos, waar de vroegere loop van de Schelde -voor de rechttrekking in 1900-nog goed in het landschap te zien is. En helemaal bovenaan zie je ook een stukje van de Oude Schelde bij Weert.


De tweede foto toont hetzelfde gebied, maar nu gefotografeerd langs de Weertse kant.

Onderaan in het midden zien we een stuk van het Weertse natuurgebied "Stort". Hier liep de Schelde voor 1900.

Waar de huidige Schelde stroomt, en waar het Domeinbos is, waren toen akkers, gekend als de "Kaemer Hoecken" (waar nu de jachthaven is) en "Woutergoedt" links onderaan op de foto.

Trouwens ook het bedreigde akkerland naast het Domeinbos heeft mooie oude namen. In het zichtbare stuk zien we van noord naar zuid de "Bauwen van Eeden", de "Rookens" en de "Robosschen", de "Vogelpype" en de "Potackers". 

Aan de kant van Tielrode zien we een schorrengebied aan de monding, en daarnaast Tielrode Broek dat momenteel ingericht is als GOG, dwz dat ernog landbouw mogelijk is, maar dat het bij gevaarlijk hoogtij onder water kan lopen.

Dat is ook de oplossing die we vragen voor het gebied van De Bunt dat door een dijk omringd zou worden.


Hier vinden we de Durme terug, maar op de grens tussen Hamme en Waasmunster.  We krijgen een schitterende kijk op de Oude Durme en de huidige Durme, en op het natuurgebied tussen de twee.

Volgens de huidige plannen, zou de Oude Durme opnieuw aan de Durme gekoppeld worden, zodat er een paaigebied ontstaat voor de vissen.
Op deze foto zien we de bocht van de Schelde bij Sint Amands. We zien het Sint Amandsschoor met het dijkje naar het Veer. Dit schoor ontstond vanaf 1700, en is tegenwoordig een vogelreservaat.

Het gebied erboven is Het Zwijn, een als natuurgebied ingekleurde landbouwpolder die ingericht zal worden als GOG.


Vergelijk de foto eens met de kaart uit het Landboek van 1668.

Dit laat zien dat het Sint Amandsschoor toen nog niet bestond, maar dat de perceelgrenzen van de polder nog steeds dezelfde zijn.

Op de kaart zie je ook goed de Zwijnse Kille. Tot de 16 eeuw had de Schelde nog een tweede loop. De Zwijnse Kille is er een restant van.
Op de foto is de Zwijnse Kille een heel klein beetje te zien, helemaal rechtsboven


Deze luchtfoto brengt ons naar de uiterste zuidpunt van Hamme. Onderaan zien we Baasrode, en links het centrum van Kastel.

Bovenaan zien we opnieuw de bocht van de Schelde bij Sint Amands en Het Zwijn. Eronder vinden we het buitendijks Groot Schoor dat als groenzone is ingekleurd, maar momenteel in gebruik is als landbouwgrond zoals je op de foto kan zien.

Links van het Groot Schoor, net onder Het Zwijn, bevindt zich de Kleine Wal. Daaronder zien we de Grote Wal. Beide voormailige landbouwpolders zijn reeds groen ingekleurd op het gewestplan van de jaren '70.

De Scheldedijk bevindt zich tussen het Groot Schoor  en de Kleine en Grote Wal.
Als je de loop van de Scheldedijk volgt, zie je hoe tussen de dijk en de Schelde nog een heel schorrengbied ligt.

Net als Het Zwijn, staan Kleine en Grote Wal aangeduid om GOG te worden. Samen met het gemeentebestuur verzetten we ons tegen het plan om het gebied zo in te richten dat het op termijn een GGG kan worden.

Het Groot Schoor zal ontpolderd worden, en dus overgelaten worden aan eb en vloed.


Onderaan op deze foto zien we de polder van Vlassenbroek, ook al aangeduid als overstromingsgebied.

Langs de Hamse kant van de Schelde zien we rechts Kastel en links Moerzeke. 

Tussen Kastel en Moerzeke vinden we de "Kramp", de grootste meander van de Schelde. Deze heeft een grote landschappelijke waarde.

De landtong die door de meander gevormd wordt, is eens te meer een schorrengebied dat voor de gewone toerist ontoegankelijk is. Je ziet hoe de Scheldedijk helemaal boven de landtong blijft.
Extra