Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Springtij met stormweer

In Lippenbroek is er niet alleen de GGG. Naast de inwateringssluis is ook de dijk lager gemaakt, om net zoals bij een GOG de polder te laten vollopen bij grote hoogwaterstanden.

In de winter van 2007 gebeurde dit voor de eerste keer, enkele dagen voor het eigenlijke springtij.  Zoals het wel vaker gebeurt, was het vooral de stormachtige wind die zorgde voor een extra hoge hoogwaterstand.  Een stevige noordwester kan tot gevolg hebben dat het water meer dan 1.5 m hoger komt dan voorspeld.

Onderstaande foto's illustreren nog eens dat Hamme een overstromingsgevoelig gebied is.  Ze gaan over een springtij formaat XL. Van springtij XXL hebben we gelukkig geen foto's.

Koen Verberckmoes maakte deze sprekende foto's, en bezorgde ze ons met volgend commentaar: "Het waterniveau bereikte een peil van ongeveer 7.15m, dwz 15cm hoger dan de afgegraven dijk. De overstroming vond enkele dagen voor de echte springtij plaats, gezien een stormachtige ZW wind. Op de dag van springtij zelf, was de hoogwaterstand 40cm lager, en was er dus geen overlopend water te zien.

Afwachten totp nog eens een storm gepaard gaat met een grote springtij, zoals de laatste keer in de winter van 1997. Toen bereikte het water een niveau van 7.85m. Indien zich nu zo'n waterstand zou voordoen, zou het overstromen van de kom wel andere proporties aannemen... "


Extra