Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Op 18 juli 2007 richtten inwoners van Bunt, Polderstraat, Wagenheide en Driegoten de Actiegroep Droge Voeten op.

De plannen om van het gebied tussen de Schelde en deze straten een overstromingsgebied te maken, worden immers erg concreet.

We informeren je over de laatste stand van zaken.

We verzamelen de mening van onze buren en de andere inwoners van Hamme.
We organiseren het protest en ondernemen acties.

Abonneer je op onze nieuwsbrief.
Ontvang per mail berichten over de actualiteit van het dossier en onze acties.
Stuur vanuit je eigen email-account een mailtje met de boodschap
subscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar :Vul niets in bij "onderwerp"
Je krijgt nadien een (jammer genoeg engelstalige) mail toe met een bevestiging van je abonnement.
Als je je abonnement wil opzeggen, stuur dan een mailtje met de tekst
unsubscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar hetzelfde emailadres.
Droge Voeten Actueel


Doe mee!
Wil je met ons meewerken ? Neem contact op met een van onze medewerkers of mail ons op ons algemeen email-adres:

Steun
Hout, verf, kopies,... actie voeren is niet altijd gratis.
Geef je ons graag een financieel steuntje in de rug ?

Dat kan door een overschrijving op rekeningnummer
979-5347602-94 van "Actiegroep Droge Voeten".

Hartelijk bedankt !!
Hamme werd dan toch niet de "thuis voor een gedicht"

De wedstrijd voor een mooie locatie voor onderstaand gedicht van de in onze gemeente geboren plattelandsdichter Lut De Block werd gewonnen door de gemeente Zevergem.
Het gedicht krijgt dus helaas geen plaatsje op de Scheldedijk aan Driegoten, maar wel op onze website
.

GEHEUGENKAART

Hoeveel kan ik opslaan? Loop ik niet telkens vol
als ik dit landgoed zie met mijn beemden, tragels
en  zachte uiterwaarden voor geheime geliefden?
Popel ik niet even hunkerend als canada's doen?
Ik stuur mijn wortels de aarde in om elke ader
te tappen in beken en welen. Alle vlees is van water.
Beschut door de Schelde lus ik trage rivieren als Leie,
Dender en Durme, meanders van buitendijks geluk.
Zal ik dit ooit kunnen wissen? Of zal ik zinken
in de moer van vergeten, meegaan met de droes?

Lut de Block - plattelandsdichter Oost-Vlaanderen

Extra