Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Kaart "VLM"

Hier zie je de kaart waarmee de enquêteur van de VLM rondtrok bij de boeren in de zomer van 2007.

Ook in het verslag dat de landbouwers kregen in november 2007 werd nog dezelfde kaart gebruikt.

Het ongenoegen over deze kaart vormde het startpunt van de Actiegroep Droge Voeten

De volle rode lijn en de rode stippellijn vormden samen de zoekzone van 99 ha waarbinnen men volgens het "meest wenselijk alternatief" een gebied zou aanduiden om te ontpolderen.

De volle rode lijn vormde het gebied van 67.44 ha dat men wou ontpolderen. Het is deze lijn die doorheen de tuinen van de bewoners van onze straten loopt. 

Aanhoudende druk zorgde voor een eerste en een tweede aanpassing. Je ziet ze op de kaarten van
30-11-2007 en 13-12-2007