Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Ferrariskaart

Wie van geschiedenis houdt, kan hier De Bunt ontdekken zoals die er uitzag in 1775.

Als je op "documenten" klikt, kan je een grotere versie downloaden in pdf-formaat.

De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden werd gemaakt op initiatief van graaf de Ferraris, tussen 1771 en 1778.

Op de kaart zie je de Bunt, de Schelde en De Durme zoals die er ruim 230 jaar geleden uitzagen.

Dit is dus lang voor de rechttrekking van de Schelde -omstreeks 1900- tussen het Scheldeoord en de Durmemonding. Als gevolg van die rechttrekking ontstond later het Domeinbos, bovenop het Scheldeslib dat op de voormalige akkers gestort werd.

Merk op dat er toen in de Durmemonding een eilandje was (de Luysenbosch), en dat wat we nu kennen als het natuurgebied van de "schorren van de Durme" toen in gebruik waren als vochtige hooimeersen.

In de Binnenbunt -eigenlijk een oude meander van de Durme- werd toen al aan turfwinning gedaan. Toch staan de turfputten die we nu kennen als de vele vijvers in de Bunt, nog niet op de kaart getekend. Het is ook nog vochtig weiland dat we zien.

De Oude Durme was toen nog gewoon de Durme, en aan de Watermolen zie je de waterbekkens die bij elk hoogtij gevuld werden om bij laagtij het waterrad aan te drijven.