Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Kaarten ministerraad 30-11-2007

Hier zie je de kaarten die op de Vlaamse ministerraad van 30 november besproken werden, en die horen bij het voorstel waarover minister Crevits een mededeling deed.

De originele kaarten kan je downloaden in de map "Vlaamse ministerraad 30 november 2007" in documenten.

De vier opeenvolgende kaarten tonen de vier stappen die van de Bunt een GGG moet maken, een gebied dat dagelijks onder water komt zoals Lippenbroek, en waar slikken en schorren tot ontwikkeling moeten komen.

Het domeinbos moet in dit plan nog volledig verdwijnen; het wordt gerooid en afgegraven.

Er is een tijdelijk Zuidelijk compartiment waar tijdens de werken nog landbouw mogelijk is.