Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Kaart minister Crevits 13-12-2007


Hiernaast vind je de kaart die het kabinet van minister Crevits verspreidde op 13 december 2007.
Een kaart in grote resolutie kan je downloaden in de map "Kaarten" in documenten.

In tegenstelling tot de kaarten van 30 november 2007, wordt ditmaal wl de Zwarte Wegel grotendeels als grens voor de dijk genomen. De dijk ligt overal 220 tot 280 m van de omliggende straten.
Reden waarom we ons met dit aspect van het voorstel konden verzoenen.

Maar dan kwam het volgende nog: een invulling die prioriteit geeft aan veiligheid, die medegebruik toelaat door landbouw en recreatie, en die het domeinbos spaart.

Bovendien bleek algauw dat dit gebied veel groter was dan de 67.44 ha die men in De  Bunt zou innemen.