Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Panoramische kaarten infobeurs W&Z 12-03-08

Op de infobeurs van 12 maart 2008, georganiseerd door Waterwegen en Zeekanaal, presenteerde men een set panoramische kaarten waarop men een impressie geeft van wat men met De Bunt zinnens is.

Eerst zien we de bestaande toestand. Vervolgens de situatie als men het gebied opdeelt in een noordelijk en een zuidelijk compartiment.

Let op : door de perspectiefwerking lijkt het Zuidelijk deel veel groter dan het Noordelijk. In werkelijkheid is het omgekeerd.

Tenslotte zijn er vier beelden die weergeven hoe de Bunt er vanaf 2015 uitziet, als de plannen ongewijzigd blijven.

De contour op deze panoramische kaarten vormden ook het uitgangspunt voor de kaart van het GRUP.

De invulling van het gebied vormde de basis voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die W&Z indiende.
1. Bestaande toestand van De Bunt
2. Tijdelijke compartimenteringsdijk, met GOG-GGG in het noorden en landbouw in het Zuiden
3. Noordelijk en zuidelijk deel zijn samengevoegd en zijn samen GOG-GGG. Eindbeeld laagtij.
4. Eindbeeld bij gemiddeld hoogtij
5. Eindbeeld bij gemiddeld springtij.
6. Eindbeeld bij stormtij